Richtlijn inzake batterijwetgeving

In verband met de verkoop van batterijen of met de levering van apparatuur die oplaadbare of wegwerpbatterijen bevat, is STORCH volgens de batterijverordening verplicht op het volgende te wijzen: batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht om gebruikte batterijen of accu's in te leveren. U kunt batterijen of accu's na het gebruik bij het verkooppunt of in de onmiddellijke nabijheid ervan (bijvoorbeeld in de gemeentelijke inzamelpunten) gratis inleveren. U kunt batterijen ook per post naar STORCH terugsturen. Batterijen of accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte kliko. In de buurt van dit kliko-symbool staat de chemische beschrijving van de verontreinigende stof vermeld. Cd staat voor cadmium, Pb voor lood en Hg voor kwik.